Corona Virus en tennissen jeugd

02 mei 2020

Vanaf 29 april 2020 mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleid heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol.

Het bestuur van Tennis Vereniging Ysselsteyn heeft besloten de tennisbanen open te stellen voor de basisschooljeugd en de jeugd van 12 tot en met 18 jaar onder de volgende voorwaarden.  

 

Basisschooljeugd

Leden en niet- leden mogen gebruik maken van de tennisbanen onder de volgende voorwaarden:

 1. Basisschooljeugd mag gebruik maken van de banen onder begeleiding van 1 ouder die toezicht houdt. Dit houdt in dat er slechts 1 volwassene direct toezicht houdt en de kinderen begeleid per baan.  
 2. Maximaal 4 kinderen en 1 volwassene per baan.  
 3. Voor toegang en gebruik van de baan dient de baan afgehangen worden via het afhangbord systeem.  Voor niet- leden kan er toegang gevraagd worden via Jeu de Wit 06-53843164.  
 4. In de hal van de kantine liggen materialen en lijsten voor diverse speloefeningen. 
 5. Toegang van de banen vanaf 10:00 tot 19:00 uur dagelijks (via afhangbord).  
 6. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de kleedlokalen en douches en kantine.  
 7. Iedereen houdt zich aan de protocollen die hieronder vermeld worden en bij de toegang van de accommodatie hangen.

Jeugd van 13 tot en met 18 jaar

Leden en niet- leden mogen gebruik maken van de tennisbanen onder de volgende voorwaarden:

 1.  De banen zijn beschikbaar op dinsdag en donderdag van 19:00 tot  21:00 uur. 
 2. Om te mogen spelen ben je verplicht om je voorafgaande op te geven via dit digitaal opgaveformulier.     
 3. Per baan maximaal 4 spelers.  Er zijn 3 banen dus maximaal 12 spelers.   
 4. Er is op deze tijden toezicht door 1 vrijwilliger van de vereniging.  Is deze toezichthouder niet aanwezig dan is er geen toegang tot de accommodatie.  
 5. Op de dagen dat er geen toezichthouder is kan er gespeeld worden mits dat de banen niet bezet zijn door schooljeugd en er direct of indirect toezicht/begeleiding is van een ouder of trainer/begeleider. De baan dient dan afgehangen te worden.  
 6. Er mag getennist/getraind worden door 1 of 2 jeugd spelers met 1 ouder of begeleider/trainer.  
 7. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de kleedlokalen en douches en kantine.  
 8. Iedereen houdt zich aan de protocollen die hieronder vermeld worden en bij de toegang van de accommodatie hangen.  

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 • voor alles geld: gezond verstand gebruiken staat voorop.  
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.         
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).  
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.  
 • douche thuis en niet op de sportlocatie.  
 • vermijd het aanraken van je gezicht.  
 • schud geen handen kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.            

 

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven.  
 • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geld:  houdt 1,5 meter afstand ook onderling. Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden.  
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan.  
 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen.  
 • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden.  
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden.  
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt. 
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden.
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
 • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken.
 • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan.
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.Was of desinfecteer je handen na iedere training.
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

 

voor sporters

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°).
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom.
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat.   reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden.
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.        kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek.
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden.
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van ballen en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

 

Voor ouders en verzorgers

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer.
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom.
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat.
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie. 
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden.
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden.
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.          

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0478-542164 Kantine 06-53843164 Voorzitter

De Heining

Ysselsteynseweg 94
5813 BM Ysselsteyn