Baan en verlichting

Verlichting en gebruiksadvies Advantage Redcourt banen

Verlichting

Iedereen die toegang heeft tot de tennisbanen is in staat de verlichting in- en uit te schakelen. De bediening van de verlichting zit in de hal van de kantine rechts langs de ingangsdeur. Je kunt de verlichting per baan inschakelen d.m.v. schakelaars. De verlichting is beveiligd tegen te vaak in- en uitschakelen. Defecte lampen s.v.p. melden bij een  lid van de baancommissie. Na 23.00 uur mogen de lampen niet meer branden.

Gebruiksadviezen

Algemeen

 • Banen bij droog weer altijd vegen na de wedstrijden.
 • Zorg dat de banen vrij blijven van ongerechtigheden, zoals: onkruid, mos, papier, stenen, kauwgom, ed.
 • Voorkom smeltplekken in de stabiliteitsmat.
 • Pas op met vuur, sigaretten en hete voorwerpen.
 • Neem geen glaswerk mee op de baan.
 • Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij de verantwoordelijke persoon.
 • Wijs hem zonodig ook op de plekken waar onvoldoende infill materiaal aanwezig is zoals baseline/serviceplaatsen.
 • Bij langdurige plasvorming contact opnemen met uw installateur.

Bespeling

 • Betreed de tennisbanen uitsluitend via de toegangspoort.
 • Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil.
 • Betreed de banen nooit met schoeisel voorzien van ijzeren noppen of uitsteeksels. Sleep dagelijks de banen met een Advantage RedCourt® sleepnet (zowel in lengte- als in breedterichting, minimaal 1 x per dag).
 • Indien de belijning minder zichtbaar wordt door het inlopen/inslepen van het infill materiaal, kunnen deze geborsteld worden met de speciale Advantage RedCourt® rolveger.
 • Gebruik bij winterse omstandigheden.
  • Het is verboden de banen bij sneeuw, ijzel en dooi met materieel te betreden.
  • Dooi: Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de volledige bodem is verdwenen. Water bovenop een vorstlaag zorgt namelijk voor een zeer instabiele constructie, waarbij makkelijk beschadigingen aan de constructie ontstaan die later niet meer te herstellen zijn.
  • Kale vorst: Bespelen is geen bezwaar. Wij raden aan voordat het gaat vriezen de banen goed te slepen zodat het infill materiaal egaal verdeeld is.
  • Sneeuw: Verwijderen van sneeuw is geen probleem. Voorkom hierbij dat de stabiliteitsmat beschadigd kan worden en infill materiaal wordt meegenomen. Verwijder sneeuw met geschikt materiaal en zoveel mogelijk handmatig. Betreden van een besneeuwd veld is niet gewenst. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de toplaag vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit.
  • IJzel: Bespeling is in deze omstandigheden af te raden uit veiligheidsoverweging voor de tennissers.

Baanonderhoud

De geselecteerde installateurs verstrekken garantie op de aangelegde Advantage RedCourt® tennisbanen. Een belangrijke voorwaarde is dat het totale onderhoud als onderstaand wordt uitgevoerd.

Klein of dagelijks onderhouds- en gebruiksadviezen Advantage RedCourt® voor leden

 • Het regelmatig verwijderen van blad, glas, takjes en andere verontreinigingen. Deponeren in daarvoor bestemde vuilnisemmers.
 • Het egaal houden van de toplaag door het slepen (bij droog weer) van de banen na de wedstrijden. Bij vochtige banen heeft het slepen geen nut.

Wekelijkse onderhoudsadviezen Advantage RedCourt® voor accommodatiecommissie

 • Verwijderen van verontreinigingen en grond, met extra aandacht langs het hekwerk. Blad e.d. kan het beste verwijderd worden met een blower; gebruik nimmer een veeg-zuigmachine. Bbij hevige bladval of na storm zelfs dagelijks.
 • Terugbrengen van infillmateriaal: Sleepnetten nemen infillmateriaal mee naar de hoeken. Deze wekelijks terugbrengen naar het speelveld, waar nodig
 • Banen borstelen tot aan betonrand. De banen dienen, afhankelijk van het gebruik, wekelijks geborsteld te worden. Hierdoor blijft de toplaag egaal en wordt het infill materiaal losgehouden (voorkomt verklitting en waarborgt waterdoorlaatbaarheid op termijn). Dit egaliseren bij voorkeur uitvoeren als de toplaag droog is. Tevens voorkomt dit in belangrijke mate alg- en mosvorming.
 • Lijnen vegen
 • Verschoon walk-off/schoonveegmat. (naar behoefte)
 • Aanvullen infillmateriaal: De mat mag niet zichtbaar zijn, want dan is aanvullen nodig. Afhankelijk van het gebruik kan het nodig zijn plaatselijk infill materiaal aan te brengen. Gebruik hiervoor enkel Advantage RedCourt®-infill. (naar behoefte)

2x per jaar in het voor- en najaar door accommodatiecommissie

 • Bestrijding onkruid en algen met een milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel. Schoonmaakazijn is hiervoor zeer effectief, erg goedkoop en milieuvriendelijk.  Toepassen in het voor- en najaar, zodra dagtemperatuur > 15 graden Celsius. Raadpleeg altijd eerst de voorschriften op de verpakking en de lokale regelgeving.

Reserveren

Inschrijven gaat via het digitale afhangbord. Inschrijven kan voor de duur van een uur. Per dag kan er maximaal een keer ingeschreven worden. Per week twee keer. Het tot twee weken vooruit een baanuur vastleggen kan alleen via internet. Via internet gereserveerde banen dienen minimaal vijf minuten voor aanvang op het tennispark zelf te worden bevestigd met uw KNLTB-pas. Zorg dat u uw KNLTB-pas bij u hebt. Is dit niet het geval dan kan een gereserveerde baan niet worden bevestigd, waardoor deze mogelijk weer beschikbaar komt voor andere leden. Via internet kunt u ook actuele beschikbaarheid nagaan. Op het tennispark kunt u altijd een beschikbare baan met uw KNLTB-pasje digitaal afhangen. Het is verplicht na iedere wedstrijd de baan te slepen. Aanwijzingen van het bestuur dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedereen zorgt ervoor dat het tennispark netjes blijft. Hiervoor zijn vuilnisbakken geplaatst. Gebruik deze! Schoeisel: trek pas op de baan uw tennisschoenen aan. Zorg dat het schoeisel altijd vrij is van modder, gras en ander vuil. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0478-542164 Kantine 06-53843164 Voorzitter

De Heining

Ysselsteynseweg 94
5813 BM Ysselsteyn

KVK-nummer

40164937