Lidmaatschap

Ledenadministratie
 
Voor het aanmelden van nieuwe senior- en juniorleden, afmeldingen en adresmutaties kan men terecht bij Truus Philipsen, Timmermannsweg 82, Ysselsteyn, tel.0493-529286. Email: [email protected] Voor het aanmelden is het gewenst een recente pasfoto mee te brengen.
 
Contributieregeling
 • Senioren: € 115,=
 • Studenten/scholieren 18 t/m 24 jaar: € 70,= (bewijs van inschrijving tonen). Hierbij geldt het jaar, waarin de leeftijd wordt bereikt.
 • Junioren 13 t/m 17 jaar: € 70,=
 • Junioren t/m 12 jaar: € 38,=*
 • Ondersteunende leden: € 25,=
 • Stimuleringsaanbod voor zowel junioren als senioren: een nieuw lid krijgt in het eerste jaar één seizoen (voor- of najaar) gratis tennislessen.
Aanvullende regels:
 • Leden t/m 12 jaar (basisschoolleden) mogen op werkdagen tennissen tot 19.00 uur en in de weekenden als de banen vrij zijn.
 • Jeugdleden t/m 17 jaar mogen met een ouder (geen lid) tennissen. 
 • Leden die zich na 31 januari afmelden zijn verplicht de contributie van het lopende jaar te betalen. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 31 januari te gebeuren, omdat de KNLTB in februari het lidmaatschap verrekent.
 • Contributie wordt in principe via een automatische incassomachtiging geïnd. Overige betalingen t.a.v.: TVY, p.a. Peter Verstappen. Rek.nr. NL11 RABO 0159 3933 61.
 • Na 1 juli bedraagt de contributie 60%. Echter vervalt dan het stimbuleringsaanbod (hier mag natuurlijk nog wel vrijwillig gebruik van worden gemaakt).
 • Senioren vanaf 21 jaar worden ingepland voor kantinediensten. De planning hiervan wordt tijdig gecommuniceerd en staat ook op de site.
 
Sleutelregeling
 
Om toegang tot het tennispark te verkrijgen en het licht te kunnen inschakelen, moet men in het bezit zijn van een sleutel. Elk lid moet deze sleutel voor een borgsom van € 7,= aanschaffen. ( Bij teruggave ontvangt men € 7,= retour.) Voor een adres met meerdere leden geldt de volgende regeling: er is een minimum van 1 sleutel per twee personen. Een gezin van 3 personen dient dus 2 sleutels te hebben. Sleutels zijn te verkrijgen bij Truus Philipsen,  Timmermanns-weg 82, Ysselsteyn, tel. 0493-529286.
 
Introducé-regeling/gastkaart zomervakantie
 
Voor niet leden van TVY is het mogelijk om kennis te maken met de tennissport of gewoon een keer te tennissen met een lid van de vereniging. Hiervoor dient de introducé - regeling. De introducé wordt gekoppeld aan een lid van TVY. Het lid van TVY kan zich voor het spelen met een introducé melden bij volgende adressen:
 
 • Truus Philipsen          0493-529286
Het lid van de vereniging draagt, voor de besproken speeltijd, zorg voor de betaling van:
 
 • 5,- Euro voor volwassenen ( 18 en ouder )
 • 2,- Euro voor junioren ( <18 )
Na de betaling wordt de introducé gekoppeld aan het spelerspasje van het lid en door het spelerspasje 2x door de pasjeslezer in het clubgebouw te halen wordt de speeltijd gereserveerd ( geldigheid = 1 dag ).
 
( Als de introducé niemand van de vereniging kent laat het bovengenoemde personen weten en we zullen voor een oplossing zorgen. )
 
Als de introducé achteraf besluit om lid te worden van TVY wordt het introducébedrag in mindering gebracht op de jaarcontributie.
 
In de 6 weken zomervakantie kan een niet-lid onbeperkt tennissen met een gastkaart. Deze gastkaart kost 15 euro, exclusief borg sleutel (7 euro) en borg gastkaart (3 euro). Voor meer informatie: Truus Philipsen, 0493-529286.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0478-542164 Kantine 06-53843164 Voorzitter

De Heining

Ysselsteynseweg 94
5813 BM Ysselsteyn