Sponsorbeleid

TVY onderscheidt twee soorten sponsors:
1. Verenigingssponsors en
2. Teamsponsors (= sponsor van teams of individuele leden)

Doelstelling:
Verkrijgen van extra financiële middelen door het aanbieden van reclamemogelijkheden aan sponsors. Uitgangspunt is het realiseren van langdurige relaties met sponsors.
Aan te bieden prestaties aan de sponsor

Verenigingssponsor

a. Naamsverbinding
- TVY jeugdplan (sponsor jeugdbeleid)
- Baansponsors (baan draagt naam sponsor)
- Weektoernooi sponsors (toernooi draagt naam sponsor)
- Dagtoernooi sponsor (toernooi draagt naam sponsor)
- Bordsponsor (naamsvermelding op bord)
- Het exclusief leveren van goederen – zoals prijzen – die bij het evenement nodig zijn

b. Vrijkaarten
De sponsor krijgt een aantal waardebonnen, welke kunnen worden ingewisseld tegen dagkaarten voor eigen gebruik of gebruik door personeel, relaties of familieleden.

c. Gebruik banen
De sponsor kan één dag per jaar 1 of meer banen tot zijn beschikking krijgen. Evenwel altijd in overleg met het bestuur van de vereniging, omdat de mogelijkheden afhankelijk zijn van de bezetting van de banen.
Tegenprestaties van de sponsor.
De sponsor levert de gevraagde tegenprestatie.

Overeenkomsten
De overeenkomsten met verenigings- en teamsponsors hebben in de regel een looptijd van 4 jaren. Het verdient sterke voorkeur tussentijdse overeenkomsten aan te passen aan de 4-jaarlijkse cyclus.

Organisatie
De verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van het sponsorbeleid berust bij het bestuur. Dit houdt tevens in dat alle sponsoraanvragen bij het bestuur ter goedkeuring moeten worden aangemeld. De door het bestuur aan te stellen sponsoringfunctionaris stelt het aanbod vast en legt het aanbod ter goedkeuring voor aan het bestuur. De sponsoringfunctionaris zoekt, in het geval verenigingssponsors, verder de contacten met sponsors, maakt de afspraken, voert de gesprekken, onderhandelt, stelt uiteindelijk de eventuele overeenkomsten op en zorgt voor een zorgvuldige nakoming van de afspraken.

Teamsponsor

Teamsponsoring staat alleen open voor verenigingssponsors. Alvorens contact wordt gelegd met potentiële sponsors stemt de initiatiefnemer dit eerst af met de sponsoringfunctionaris binnen het bestuur. De initiatiefnemer zorgt ervoor dat de afspraken met de sponsor worden nagekomen en uitgevoerd. Aan teamsponsoring kunnen geen rechten in relatie tot de vereniging worden ontleend, zoals handhaving teamsamenstelling etc.
Het dragen van sponsorkleding is toegestaan tijdens interne en externe toernooien en KNLTB-competitie. Echter niet tijdens trainingen en onderlinge wedstrijden.

Overige voorwaarden
De sponsoring-richtlijnen van de KNLTB zijn op beide sponsorvormen van toepassing. Op beker- en prijzensponsors zijn deze richtlijnen niet van toepassing. Buiten de officiële teamsponsors zijn in Dorpen- en KNLTB-competies geen commerciële uitingen geoorloofd.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0478-542164 Kantine 06-53843164 Voorzitter

De Heining

Ysselsteynseweg 94
5813 BM Ysselsteyn

KVK-nummer

40164937