Over TV Ysselsteyn

Tennispark “De Heining”Locatie Tennisclub TVY
 
Ysselsteynseweg 94
5813 BM Ysselsteyn
 
Kantine
Openingstijden:
De kantine zal in ieder geval geopend zijn op dagen dat er toernooien en competities georganiseerd worden. Het kan voorkomen dat de kantine vaker geopend wordt, dit is onder meer afhankelijk van het weer en de drukte.
 
Secretariaat
 
Stef Peeters 
06-42325651
 
Ledenadministratie
 
Truus Philipsen-Peeters
0493-529 286
 
Website Beheerders
 
Peter-Paul Koonings
0478-541 599
 
René Jaspers
06-49658354
 
 
 
 
Missie en Visie
 
Missie
 
TVY heeft zijn wortels in een dorpsgemeenschap. TVY streeft naar een volwaardige tennisaccommodatie, die ook op langere termijn de basis vormt voor een levendige vereniging.
Missie: Tennisvereniging Ysselsteyn wil een aantrekkelijke tennisvereniging zijn voor alle inwoners van Ysselsteyn en omstreken. 
Bij de missie zijn een aantal sprekende kernwaarden benoemd die als het ware natuurlijk moeten aanvoelen. Dit zijn eigenlijk de “genen” van TVY en zijn basis om beslissingen te nemen binnen het bestuur, de commissies maar ook als individueel lid. 
De kernwaarden zijn:
-          Iedereen is welkom van jong tot oud, allochtoon en autochtoon, valide en mindervalide; 
-          Gezellige vereniging waar men zich thuis voelt; 
-          Sportief gedrag met respect voor elkaar;
-          Financieel gezond;
-          Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de vereniging.
 
Visie
Om aan de missie invulling te geven is een visie noodzakelijk waarop in de komende jaren gestuurd wordt. De visie is gebaseerd op het onderzoek dat heeft plaatsgevonden.
Voor de komende jaren betekent dit werken aan onderstaande doelen:
-          Het ledenbestand van TVY is voldoende evenwichtig om de aantrekkelijke vereniging te zijn die het nastreeft;
-          In 2021 ligt er een solide financiële basis om het groot onderhoud uit te voeren (o.a. vernieuwen banen);
-          Verduurzaming in onderhoud aan park en opstallen zodat de belasting van vrijwilligers zo laag als mogelijk is.
In de bijlage het beleidsplan 2017-2020.
 
Download bestand
 
 
Historie
 
Oprichting
In het begin van 1979 werd op initiatief van de sportstichting een bijeenkomst belegd voor mensen met interesse voor de tennissport. Op dat moment stond al vast dat Harrie Maessen zou starten met de aanleg van 2 tennisbanen aan de Ysselsteynseweg. De bijeenkomst vond plaats in zaal Roelanzia van de fam. Bos. Tijdens die bijeenkomst werden de eerste 5 bestuursleden bekend, waaronder de eerste voorzitter Piet Litjens. In de daarop volgende oprichtingsvergadering, die plaats vond in “Herberg de Peel” stelden zich nog eens 2 personen beschikbaar voor het bestuur. Al snel had de vereniging meer dan 200 leden. Deze konden gebruik maken van slechts 1 baan. De andere baan werd door H. Maessen verhuurd. Later kreeg de vereniging beide banen tot haar beschikking. Vooral in de eerste jaren werd het organiseren van aktiviteiten bepaald door de voetbal- en korfbalvereniging. Veel leden waren namelijk al lid van een van beide verenigingen, zodat de tennisaktiviteiten zo min mogelijk tegelijkertijd mochten plaatsvinden. De eerste toernooien werden door de inzet van het voltallige bestuur georganiseerd. Niet verwonderlijk, want het nog relatief onervaren bestuur moest in een keer een complete vereniging draaiende houden. Dit kostte hen aanvankelijk menige zweetdruppel.
 
De schaftkeet
Om iedereen toen al van een natje en een droogje te voorzien, werd aanvankelijk bij toernooien de caravan van Jan Scheepers geregeld. De gezellige toon binnen de vereniging was daarmee gezet. Later werd een permanente bouwkeet geregeld. Dit duurde voort tot 1991. In dat jaar wist de vereniging een gebruikt houten clubgebouw van de tennisvereniging in het Brabantse Vianen op de kop te tikken. Deze werd in Vianen afgebroken, vervolgens naar Ysselsteyn vervoerd en daar weer volledig opgebouwd. Vanaf dat moment beschikte de vereniging over een heus clubgebouw.
 
1990
Een belangrijk jaar. Piet Litjens nam na 10 jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd afscheid en werd daarbij benoemd tot erelid. Zijn opvolgster Tarcicia Voigt kon er meteen vol tegenaan, want er stond het een en ander te gebeuren. Het startpunt was het moment dat de vereniging de banen rechtstreeks ging huren van de gemeente. Daarvoor werd het park in eigen beheer genomen. Tegelijkertijd werd besloten om voortaan op gravel te gaan spelen en verlichting aan te brengen. Tot op dat moment werd er gespeeld op poreuze betonbanen. Voor deze investeringen en de toen reeds bestaande plannen voor een clubgebouw waren de nodige financiële middelen noodzakelijk. De vereniging had wel een spaarcentje, maar deze waren ten enemale onvoldoende om de grootse plannen te financieren. Er werd besloten om renteloze obligaties uit te geven onder alle inwoners van Ysselsteyn. Uiteindelijk werd hiermee maar liefst ƒ 70.000,- bijeengeschraapt. Hiermee konden alle plannen worden uitgevoerd, dankzij de inwoners van Ysselsteyn.
 
Aansluiting bij KNLTB
Tot de hernieuwde start van de vereniging behoorde ook de aansluiting bij de KNLTB. De onderlinge “Dorpencompetitie” bood voor veel leden geen soelaas meer. Om deze leden nu toch verdere mogelijkheden te bieden, werd tot aansluiting bij de “bond” besloten. Ook de georganiseerde activiteiten namen verder toe. Clubkampioenschappen, Thuisblijverstoernooi of het 40+ kampioenschap om er maar enkele te noemen. Ook voor de jeugd zijn er veel aktiviteiten, zoals de maandagavond-competitie, jeugdtraining, jeugdclubkampioenschappen en de aan de seizoenen gekoppelde lente- zomer-, herfst- en wintertoernooi.
 
1994 15 Jarig jubileum
In 1994 organiseert de vereniging een ballonnenwedstrijd voor de jeugd en een spetterende clinic met oud-DavisCup speler Huub van Boeckel. Het was niet alleen genieten voor onze leden, maar ook Huub van Boeckel bleef nog een paar uurtjes nagenieten op onze club. ’s Avonds was er nog een feestavond. We konden terugkijken op een geslaagd evenement.
 
1999 20 Jarig jubileum
Het 20 jarig jubileum werd eind oktober gevierd in het museum de Peelstreek. De Karaoke, een paar spetterende optredens van eigen leden, een diashow met plaatjes uit de historie en ‘last but not least’ en geweldige opkomst zorgden voor een geweldig feest.
 
2003 Prachtig nieuw clubgebouw
De accommodatie is in de loop van 1996 uitgebreid met een provisorische douchegelegenheid en met de veelbesproken “derde baan”, die in 1997 ook van verlichting is voorzien. In 2001 werd tijdens de ALV op 26 juni van dat jaar het plan goedgekeurd voor een volledig nieuw clubgebouw. Voor de financiering werd een tweede obligatielening uitgegeven onder de leden. Deze leverde ruim € 20.000,- op. Vanaf de voorbereiding heeft ieder lid zijn schouders eronder gezet. Het is voorzien van alle gemakken en voldoet aan alle eisen. De bouw startte begin 2002. Het met vereende krachten gerealiseerde gebouw is op 6 juni 2003 feestelijk geopend.
 
2004 25 Jarig jubileum
In 2004 vierde de vereniging haar 25 jarig jubileum. Met een jeugdclinic, een reünie en een jubileumtoernooi, waarbij gespeeld werd met de houten tennisrackets uit de beginperiode en het weerzien met de schaftkeet was dit een geslaagd jubileum. Naast een grote deelname aan de KNLTB-competities wordt er in 2004 ook voor het eerst een eigen KNLTB-toernooi gespeeld op het park van TVY.
 
In 2007 neemt Annie Jansen afscheid als penningmeester. Meer dan 18 jaar heeft zij zich ingezet als bestuurslid van de vereniging. Vanaf de eerste kantine in 1992 was zij ook kantinebeheerder. Voor al haar diensten benoemt de vereniging Annie Jansen-van de Pas tot erelid.
 
2008 Aanleg Advantage Red Court banen
Medio 2007 is de commissie baanrenovatie onder leiding van Peter Philipsen gestart met het voorbereiden van de baanrenovatie. Al snel wordt duidelijk dat gekozen wordt voor all-weatherbanen, vanwege de behoefte aan wintertennis. De keuze valt uiteindelijk op Advantage Red Court banen van de firma Rooden BV uit Meerssen. Dit zijn kunstgrasbanen ingestrooid met infill-materiaal (keramisch zand). Ook de verlichting en het inslaghok zijn aangepakt. Het grootste deel van de financiering komt uit eigen middelen. Echter niet onvermeld mag blijven de uitgifte van de derde obligatielening. Deze leverde exact het beoogde bedrag van € 20.000,- op.
 
Met de nieuwe banen is het mogelijk om een echte wintercompetitie te organiseren. Deze blijkt een schot in de roos.
 
Inmiddels heeft het internet en email nadrukkelijk zijn intrede gedaan binnen de vereniging. Inschrijven voor toernooien en de communicatie geschiedt vanaf 2008 niet alleen op papier, maar voor het grootste deel digitaal. Reservering van banen kan van thuis uit via het digitale afhangsysteem.
 
2009 30 Jarig jubileum en wisseling van de wacht
De club is jong en springlevend. Kennismakingsdagen voor jeugd en senioren verlopen succesvol. Het trainingsprogramma ‘Tenniskids’ trekt veel belangstelling. De tennisvereniging is voortaan twaalf maanden actief. Voor de jeugd zijn er trainingen en competities vanaf maart tot en met december. Twan de Wit draagt na 17 jaar voorzitterschap en 20 bestuursjaren het stokje over. In de jaarvergadering van 6 maart 2009 benoemen de leden Twan tot erevoorzitter van TV Ysselsteyn. Twan Wilmsen is trots om het stokje over te nemen van een prachtige vereniging.
 
Het bestuur is al lang niet meer in staat om alleen de hele vereniging draaiende te houden. Er zijn een groot aantal commissies bijgekomen gedragen door ca. 50 vrijwilligers die bereid zijn de schouders onder hun eigen vereniging te zetten. De bloeiende vereniging beschikt anno 2009 over een prachtige accommodatie en ca. 240 leden.
 
In de loop der jaren zijn als erelid benoemd: Annie Janssen, Twan de Wit, Jan Ewals, Jan Jaspers. Dit voor de vele taken die zijn vervuld voor de tennisvereniging. 
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0478-542164 Kantine 06-53843164 Voorzitter

De Heining

Ysselsteynseweg 94
5813 BM Ysselsteyn

KVK-nummer

40164937